k.ú. Příbor, návrh č. 33
Parcelní číslo: 1495/11, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zeleně
Navrhované využití: zahrada
Popis: Pozemek na Pasekách. Je součástí lokálního biocentra. Navazuje na požadavky č.29,30,31 a 32.