k.ú. Příbor, návrh č. 30
Parcelní číslo: 1495/13, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zeleně
Navrhované využití: zahrada
Popis: Pozemek na Pasekách. Je součástí lokálního biocentra. Navazuje na požadavky č.29,31,32 a 33.