k.ú. Příbor, návrh č. 29
Parcelní číslo: 1493,1496,1497 vše PK, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zeleně
Navrhované využití: zahrada
Popis: Pozemek na Pasekách. Dotčen ochranným pásmem přes pozemek procházejícího vedení vysokého napětí. Je součástí lokálního biocentra. Navazuje na požadavky č.30,31,32 a 33.