k.ú. Příbor, návrh č. 25
Parcelní číslo: 2703/4, 2703/5, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky v jižní části Pasek u lesa, u nezpevněné místní komunikace města Příbora, která je dostupná pouze z katastru Kopřivnice. V místě je pouze elektřina. Pozemky navazují na několik rodinných domů. Souvisí s požadavkem č.24.
Lze očekávat požadavky na město stran úprav místní komunikace.