k.ú. Příbor, návrh č. 24
Parcelní číslo: 2703/3, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek v jižní části Pasek u lesa, u nezpevněné místní komunikace města Příbora, která je dostupná pouze z katastru Kopřivnice. V místě je pouze elektřina. Pozemek navazuje na několik rodinných domů. Souvisí s požadavkem č.25.
Lze očekávat požadavky na město stran úprav místní komunikace.