k.ú. Příbor, návrh č. 23
Parcelní číslo: 1433/2, 1422/4, 1455, 1456, 1459/1, 1530, 2730/2 , k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: lesní porost
Popis: Pozemky v několika lokalitách na Pasekách.