k.ú. Příbor, návrh č. 21
Parcelní číslo: 2793/4, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek u místní komunikace na Pasekách navazující na okolní RD. V místě pouze elektřina.