k.ú. Příbor, návrh č. 20
Parcelní číslo: 2408 (část), 2409 (část), k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zeleně
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky za posledním domem na ulici Na Nivách (naproti č.16). Příjezd z MK, sítě v místě. Pozemky jsou součástí lokálního biocentra.