k.ú. Příbor, návrh č. 18
Parcelní číslo: 2359/51, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek podél ulice Na Nivách. Zabezpečen přístup. Souvisí s požadavky č.16, 17 a 19. Inženýrské sítě do 150m. Částečně je pozemek dotčen ochranným pásmem vysokého napětí. Jedná se o pozemek, který je již v současném územním plánu rezervován pro výstavbu.