k.ú. Příbor, návrh č. 17
Parcelní číslo: 2359/54, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek podél ulice Na Nivách. Zabezpečen přístup. Souvisí s požadavky č.16, 18 a 19. Inženýrské sítě do 140m. Jedná se o pozemek, které je již v současném územním plánu rezervován pro výstavbu.