k.ú. Příbor, návrh č. 16
Parcelní číslo: 2359/50, 2359/60, 2359/61, 2359/62, 2359/33, 2359/64, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky podél ulice Na Nivách. Zabezpečen přístup. Souvisí s požadavky č.17, 18 a 19. Inženýrské sítě do 50m. Jedná se o pozemky, které jsou již v současném územním plánu rezervovány pro výstavbu.