k.ú. Příbor, návrh č. 15
Parcelní číslo: 2333, 2332/1, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky jsou přístupné z nezpevněné komunikace města na ulici Na Benátkách. V místě nejsou inženýrské sítě.
Lze očekávat požadavky na město stran úprav místní komunikace.