k.ú. Příbor, návrh č. 14
Parcelní číslo: 2338/1, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek přístupný z nezpevněné komunikace města na ulici Na Benátkách. V místě elektřina. Pozemek je dotčen ochrannými pásmy vysokého napětí, plynovodu a plynové sondy. Na pozemku lze dle stávajícího ÚP realizovat zahrádkářskou chatu.