k.ú. Příbor, návrh č. 13
Parcelní číslo: 2340, k.ú. Příbor
Současné využití: Zahrada - současně zastav. území
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek přístupný z nezpevněné komunikace města na ulici Na Benátkách. V místě elektřina. Pozemek je dotčen ochrannými pásmy vysokého napětí, plynovodu a plynové sondy. Na pozemku je situována rekreační chata. Jedná se o současně zastavěné území.