k.ú. Příbor, návrh č. 12
Parcelní číslo: 2521, 2523, 2515/3, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna neurbanizované zeleně
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Příjezd možný ze státní silnice, plyn, voda, elektřina v místě. Pozemky jsou částečně dotčeny ochrannými pásmy lesa a plynu a částečně záplavovým územím řeky Lubiny.