k.ú. Příbor, návrh č. 11
Parcelní číslo: 2546, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna výrobních služeb
Navrhované využití: kombinace s bydlením
Popis: V současné době využíváno jako autobazar. Příjezd možný ze státní silnice, plyn, voda, elektřina v místě.