k.ú. Příbor, návrh č. 10
Parcelní číslo: 2637, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek vymezený vodními toky Kopřivnickou, Sýkorečkou a železniční tratí. V místě elektřina. Vodovod do 100m od hranice pozemku. Příjezd od ulice Frenštátské. Pozemek dotčen ochranným pásmem železniční trati.