k.ú. Příbor, návrh č. 9
Parcelní číslo: 2601/5, 2601/6, 2601/20, 2601/34, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská (zahradnictví – současně zastavěné území)
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky v bývalém areálu zahradnictví u Kopřivničky na místě bývalých skleníků. V místě pouze nízké napětí. Není příjezd z veřejné komunikace.