k.ú. Příbor, návrh č. 6
Parcelní číslo: 2799/1, 2799/5, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: zahrada, sad
Popis: Pozemky na Pasekách v blízkosti firmy TESO, stávající vodní nádrže a plánované malé vodní nádrže.
Bez nároku na inženýrské sítě.