k.ú. Příbor, návrh č. 5
Parcelní číslo: 2807/1, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek v bezprostřední blízkosti nové křižovatky ulice Štramberské se silničním obchvatem v místě, kde se neplánují protihluková opatření.Částečně je dotčen OP plynovodu a vysokého napětí.