k.ú. Příbor, návrh č. 4
Parcelní číslo: 2966/24, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek mezi zástavbou na ulici Štramberské a silničním obchvatem, v místě, kde se neplánují protihluková opatření Není přístupný z veřejné komunikace, schází inženýrské sítě.