k.ú. Příbor, návrh č. 2
Parcelní číslo: 415/1, 416/1 (oba PK), k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD, popř. zahrada
Popis: Pozemky v bezprostřední blízkosti silnice I/48. Jsou v celé ploše v ochranném pásmu silnice, na níž se v této části neplánují protihluková opatření. Vzdálenost k IS cca 100m.