k.ú. Prchalov, návrh č. 7
Parcelní číslo: 101/1, k.ú. Prchalov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Jedná se o požadavek Osadního výboru Prchalov.
Pozemky na jižní straně MK mezi železnicí a starou silnicí Skotnice-Příbor. Inženýrské sítě (mimo splaškové kanalizace) v hlavní silnici. Minimálně 50% pozemků je v ochranném pásmu železnice.