k.ú. Prchalov, návrh č. 5
Parcelní číslo: 76/6, k.ú. Prchalov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek podél MK (Bílovecká cesta) směrem na Skotnici. Inženýrské sítě (mimo splaškové kanalizace) 130m od hranice pozemku. Příjezd po nezpevněné místní komunikaci. Pozemek je obsažen i požadavku OV č.6.
Lze očekávat požadavky na město stran úprav místní komunikace.