k.ú. Prchalov, návrh č. 4
Parcelní číslo: 110, 111, 112/18, k.ú. Prchalov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky navazují na současnou zástavbu, inženýrské sítě (mimo splaškové kanalizace) do 50m. Podmínkou je zabezpečení příjezdu. Souvisí s navrhovanou změnou č.3.