k.ú. Prchalov, návrh č. 3
Parcelní číslo: 108, k.ú. Prchalov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek navazuje na současnou zástavbu, inženýrské sítě (mimo splaškové kanalizace) do 100m. Podmínkou je zabezpečení příjezdu. Souvisí s navrhovanou změnou č.4