k.ú. Prchalov, návrh č. 2
Parcelní číslo: 8, 39, 43/3, k.ú. Prchalov
Současné využití: zóna bydlení a dopravy
Navrhované využití: zóna bydlení
Popis: Pozemek parc.č.8 už v současném ÚP je v zóně bydlení. Pozemky 39 a 43/3 jsou bezprostředně dotčeny stavbou přeložky silnice I/58.