k.ú. Prchalov, návrh č. 1
Parcelní číslo: 190/8, k.ú. Prchalov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: ½ bydlení v RD, ½ zahrady
Popis: Jedná se o parcelu v druhé řadě podél MK a následnou zahradu. Příjezd zajištěn, inženýrské sítě v MK, kromě kanalizace.