k.ú. Klokočov, návrh č. 24
Parcelní číslo: 386/6 (část), k.ú. Klokočov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek podél ulice Lomené východně od křižovatky s ulicí Hukvaldskou. Napojení možné z místní komunikace. Veškeré inženýrské sítě. Pozemek je částečně zatížen ochranným pásmem plynovodu a plynové sondy.