k.ú. Klokočov, návrh č. 23
Parcelní číslo: 392/1, k.ú. Klokočov
Současné využití: urbanizovaná zóna zemědělské výroby (zahradnictví)
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek podél ulice Lomené západně od křižovatky s ulicí Hukvaldskou. Napojení možné z místní komunikace. Veškeré inženýrské sítě. Pozemek je částečně zatížen ochranným pásmem plynovodu a plynové sondy.