k.ú. Klokočov, návrh č. 17
Parcelní číslo: 726/1, k.ú. Klokočov
Současné využití: zóna sportu a rekreace
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek navazující na stávající zónu bydlení na ulici Sadové. Příjezd posledních 60 m po soukromé komunikaci. Inženýrské sítě ve vzdálenosti cca 130m na ulici Hluboké. Pozemek na severním okraji dotčen ochranným pásmem plynovodu – degazace.