k.ú. Klokočov, návrh č. 16
Parcelní číslo: 723/1, 723/2, 723/3, 724/25, 724/26, 724/27, k.ú. Klokočov
Současné využití: zóna sportu a rekreace
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky nad ulicí Hlubokou. Místní komunikace bezprostředně před pozemky. Inženýrské sítě jsou v ulici Hluboké. Pozemky jsou částečně dotčeny ochranným pásmem plynovodu - degazace. V případě realizace více RD, je nutno řešit inženýrské sítě společně.