k.ú. Klokočov, návrh č. 15
Parcelní číslo: 743/5, 743/7, k.ú. Klokočov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky částečně v proluce mezi stávající zónami bydlení nad tzv. „Finskými domky“. Inženýrské sítě (voda, nn, kanalizace) do 100m. Příjezd posledních 40m po soukromé komunikaci.