k.ú. Klokočov, návrh č. 5
Parcelní číslo: 635/6, k.ú. Klokočov
Současné využití: zóna sportu a rekreace
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky ve stávající zóně sportu a rekreace. Nemají zajištěn příjezd z veřejné komunikace. Nutno řešit společně. Pozemky jsou částečně dotčeny ochranným pásmem dálkového plynovodu. Inženýrské sítě (voda, nízké napětí) v ulici 9.května.