k.ú. Klokočov, návrh č. 1
Parcelní číslo: 635/1, 635/2, k.ú. Klokočov
Současné využití: zóna sportu a rekreace
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek ve stávající zóně sportu a rekreace. Má zajištěn příjezd z veřejné komunikace. Pozemek je částečně dotčen ochranným pásmem dálkového plynovodu. Inženýrské sítě (voda, nízké napětí) v ulici 9.května.