k.ú. Hájov, návrh č. 15
Parcelní číslo: 406/8 (PK) - část, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek navazující na stávající zastavěnou část obce u státní silnice. IS v místě.