k.ú. Hájov, návrh č. 14
Parcelní číslo: 279/2 (KN), 327 (KN) a část 328 (PK), k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek navazující na stávající pozemek, na němž stojí rodinný dům. Nemá samostatný přístup z veřejné komunikace. IS 100m od hranice pozemku.