k.ú. Hájov, návrh č. 13
Parcelní číslo: 293 (PK), 294 (PK) a část 292 (PK), k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek podél polní cesty v majetku města. Nenavazuje přímo na zástavbu. Dostupnost k IS : Voda a plyn 150m, NN 80m. Lze očekávat požadavky na město stran úprav místní komunikace.