k.ú. Hájov, návrh č. 12
Parcelní číslo: 279/9, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek u místní komunikace. Navazuje na stávající zónu bydlení. Dostupnost k IS 10m od hranice pozemku. Souvisí s požadavkem č.11.