k.ú. Hájov, návrh č. 11
Parcelní číslo: 279/8, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek podél polní cesty v majetku města. Navazuje na stávající zónu bydlení. Dostupnost k IS 100m od hranice pozemku. Souvisí s požadavkem č.12. Lze očekávat požadavky na město stran úprav místní komunikace.