k.ú. Hájov, návrh č. 9
Parcelní číslo: 268, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek podél nezpevněné místní komunikace navazující východně na zástavbu naproti mateřské školce. Inženýrské sítě (mimo kanalizace) v místě. Souvisí s požadavkem č.8.