k.ú. Hájov, návrh č. 7
Parcelní číslo: 83/1, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek v proluce mezi stávající zástavbou. Dostupnost k IS 50m od hranice pozemků. Příjezd po soukromé komunikaci.