k.ú. Hájov, návrh č. 6
Parcelní číslo: 103/3, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD nebo zahrada
Popis: Pozemek navazující na stávající zahradu. Bez nároku na inženýrské sítě.