k.ú. Hájov, návrh č. 5
Parcelní číslo: 37 (PK) - část, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek u státní silnice, nad autobusovou zastávkou. Příjezd zajištěn, inženýrské sítě (mimo splaškovou kanalizaci) u pozemku.