k.ú. Hájov, návrh č. 4
Parcelní číslo: 31(PK), 19/1(PK), 31/7, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky mezi státní silnicí a zástavbou „Na Kopci“. Pouze část pozemků (nad autobusovou zastávkou) je dostupná z veřejné komunikace a s možností bezproblémového napojení na inženýrské sítě (kromě kanalizace).