Návod k použití

Kliknutím na nadpis "Nový Územní plán města Příbora" se zobrazí úvodní stránka.

Kliknutím na znak města Příbora nebo nápis PŘÍBOR v levé části nabídky se zobrazí přehled zpracovaných katastrálních území. Zpracovány jsou:
- k.ú. Příbor
- k.ú. Klokočov u Příbora
- k.ú. Hájov
- k.ú. Prchalov

Kliknutím na patřičný katastr v přehledu katastrů nebo v levé části nabídky na k.ú. (Příbor, Klokočov, Hájov, Prchalov) se zobrazí přehled požadovaných změn zvoleného katastru.

Kliknutím na číslo změny v daném katastru nebo v levé části nabídky se zobrazí konkrétní požadavek na změnu ÚP.

Každý požadavek obsahuje:
- katastrální území a číslo požadavku
- parcelní číslo
- současné využití
- navrhované využití
- popis
- výřez z katastrální mapy se zvýrazněním dotčené parcely
- fotografie dotčené parcely a okolí